Jsou GMO potraviny bezpečné?

Kategorie článku: Výživa
Datum publikování: 16. 4. 2022

Pod zkratkou GMO či dlouze geneticky modifikovaným organismem si můžeme představit jakýkoliv živý organismus, nejčastěji rostlinu, jehož dědičná informace byla pozměněna vnesením genu cizího odlišného organismu. Při genetické modifikaci se ve většině případů kříží organismy, které nejsou ani vzdáleně příbuzné a za běžných okolností by se ani zkřížit nemohly. Cílem je vyšlechtit plodinu, která je odolnější vůči škůdcům, nemocem a má co nejvyšší výnos. Mezi nejznámější GMO patří kukuřice, řepka a sója, které jsou vyšlechtěny tak, aby odolaly škůdcům, dále také brambory odolnější vůči mandelince nebo rajčata, která se pomaleji podléhají zkáze.

Ačkoliv zavádění nových GMO podléhá přísným pravidlům a kontrolám, vývoj probíhá velice rychle a v dnešní době bohužel nemůžeme přesně určit dopady GMO na naše zdraví ani na životní prostředí. Zastánci GMO poukazují na fakt, že modifikované plodiny mohou z velké části pomoci vyřešit nedostatek potravin v rozvojových zemích a také dokáží nasytit neustále rostoucí světovou populaci.

Negativní vliv GMO na zdraví nebyl plně prokázán, na druhou stranu nebyla prokázána ani bezpečnost modifikovaných potravin, spíše naopak. Autoři mnohých studií poukazují při pravidelné konzumaci modifikovaných potravin na zvýšenou náchylnost k alergiím, neplodnosti u mužů i žen a také celkově snížené obranyschopnosti organismu.

Některé studie dokonce prokázaly podporu růstu rakovinných buněk, trvalé poškození jater a ledvin a v důsledku toho až o 70 % vyšší úmrtnost. Je proto více než vhodné se potravinám s obsahem GMO vyhnout. Do jídelníčku, především dětí, zařazovat co nejvíce surovin od lokálních dodavatelů, potravin s označením bio, číst etikety a hledat označení GMO free a nenechat se zmást sliby zastánců GMO z médií a nadnárodních společností.

Co se týká označování potravin, tak potraviny, které jsou vyrobeny či obsahují GMO, musí mít na etiketě napsáno, že „obsahuje GMO“. U nebalených produktů tato informace musí být uvedena v jejich blízkosti. Někteří výrobci, kteří si zakládají na kvalitě potravin rovnou uvádí, že jejich potravina „neobsahuje GMO“.

Podle našich zkušeností typickými potravinami s GMO statutem jsou oleje. Je potřeba při každém nákupu číst poctivě etikety, neb i výrobci mění a vylepšují v průběhu času složení potravin.

A co je modifikovaný škrob? Na etiketách – zejm. mléčných výrobků či dětských výživ se nachází slovní spojení „modifikovaný škrob“, což znamená, že škrob byl fyzikálně – chemickými či enzymovými postupy upraven pro dosažení požadovaných vlastností. Modifikovaný škrob neznamená tedy geneticky modifikovanou potravinu.

Lída Skořepová

autorka textů o rostlinné výživě
kuchařka
– výživová poradkyně
lektorka kurzů vaření

Lída Skořepová

autorka textů o rostlinné výživě
kuchařka
– výživová poradkyně
lektorka kurzů vaření